Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Vision

Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige og livsduelige unge mennesker

med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.

September 2012-15

 

Overbygning på Hillerød Lille Skole

Et samlet grundskoleforløb

I januar 2015 traf vi beslutning om at etablere en overbygning på Hillerød Lille Skole. Dermed er der skabt en ny og spændende vision for en skole, der gennem mange år har vist sig både livsduelig og stærk.

Overbygningen skal etableres med afsæt i skolens nuværende stærke kultur. Med overbygningen vil vi tilbyde et samlet grundskoleforløb (0.-9.klasse), som vil ruste eleverne til det liv, der ligger foran dem.

Vi vil fortsat styrke elevernes motivation gennem medejerskab til læring, så nysgerrighed og lysten til at lære bevares gennem hele forløbet.

Vi vil videreudvikle en interessant, aktiv og afvekslende skolegang for børn og unge, som i høj grad fokuserer på elevernes selvstændige og bevidste valg samt fælleskabets muligheder.

Med et attraktivt ungdomsmiljø og en særlig kultur omkring en overbygning vil vi tilbyde en skolegang, som styrker børnenes skoleidentitet.

Ud over at skabe et større socialt miljø, hvor de unge har mulighed for at socialisere på tværs af årgangene såvel som i egen klasse, vil vi fastholde, videreudvikle og forpligte os til et højt fagligt niveau jvf. skolens værdier.

 

Mål og tidsfrister

Målet er at skabe et relevant og attraktivt grundskoleforløb med skønnet opstart af 8. klasse i 2017.

Projektet er inddelt i flere faser:

Marts – juni 2015: Processen besluttes og fremlægges på generalforsamling. Det pædagogiske arbejde iværksættes

August 2015 – juni 2017: Beskrivelse af pædagogiske rammer, analyse og prioritering af fysiske rammer, fondssøgning iværksættes, evalueringer og fremlæggelser gennemføres

August 2017 – juni 2018: Opstart 8. klasse, evaluering, justering og videreudvikling

Fællesskab august 2018 – juni 2019: Opstart 8. og 9. klasse, evaluering, justering og videreudvikling

August 2019 ff : Evaluering, justering, udvikling og drift

Med beslutningen og planen har vi forberedt os så godt vi kan, og tager eventuelle udfordringer som de kommer. Overordnet er ambitionen, at vi tager os tid til at bringe os selv i en situation, hvor vi kan realisere visionen om den stærkeste og mest fremsynede Lilleskole i Nordsjælland med et samlet grundskoleforløb.