Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Vision og værdier

Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige og livsduelige unge mennesker

med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.

September 2012-15

 

Skolens værdier

Kreativitet
Vi tager kreativiteten alvorligt
Vi vil tænde bål ( – ikke fylde spande)
Kreativitet er i vores DNA

Nærvær og varme
Vi dyrker gensidig forståelse
Vi ser hinandens styrker
Vi taler med, ikke om, hinanden

Passion
Vores hverdag er fyldt med lyst, glæde og energi
Vi inspirerer hinanden til at søge nye højder
Undren er en drivkraft til viden og indsigt

Fællesskab
Alle kan noget – og sammen kan vi meget mere
På Hillerød Lilleskole hører vi sammen
I fællesskabet trives mesterlæren

Ro
Vi skaber tid og rum til refleksion og fordybelse
Vi har et solidt fundament og en stabil retning
Vi stræber imod at være i vater

Mod
Vi kan – vi vil – vi tør
Vi skaber passende forstyrrelser og synergi
Vi er nysgerrige og eksperimenterer