Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Indmeldelse

Hillerød Lilleskole – optagelsesblanket

Denne online-blanket bruges til ansøgning om optagelse. Vær opmærksom på, at opskrivningsgebyr udgør 300 kr som skal betales, før eleven optages endeligt på ventelisten.

Vær opmærksom på at indtastet korrekt klassetrin og skoleår, så barnet optages på venteliste til det rette klassetrin.

Ved indmeldelse erklærer I jer bekendte med og loyale overfor:

  • skolens vedtægter og værdigrundlag.
  • forældres pligt til at deltage i skolens arbejde og arrangementer.
  • skolens betalingspolitikker, herunder tre måneders udmeldelsesfrist.
  • forpligtigelsen til at holde sig ajour med skolens politikker
  • indmeldelsen er gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn.