Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Jobopslag

Ledige stillinger på Hillerød Lilleskole

 
Viceskoleleder

Hillerød Lilleskole søger en viceskoleleder, som både kan stå fast, skabe passende forstyrrelser og har mod til at gå til kanten.

Vores viceskoleleder går på pension efter 35 år ansættelse. Vi søger derfor en viceskoleleder, som kan løfte arven og i fællesskab med os videreføre skolens pædagogik, læringsfællesskaber og tætte samarbejde med elever og forældre.

Om skolen

Hillerød Lilleskoles 220 elever, deres engagerede forældre og 30 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for læring og udvikling.
Skolens værdigrundlag er demokratisk og sætter elevens intellektuelle, kropslige og musiske udvikling i højsædet. Ansvarlighed, dialog og kreativitet er naturlige elementer for at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Vi tilbyder et samlet grundskoleforløb fra børnehaveklasse til og med 9. klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur ruster eleverne til det liv, der ligger foran dem. De fysiske rammer og det sociale miljø giver eleverne mulighed for at socialisere på tværs af årgangene.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om stillingen

Med et hold af engagerede kolleger og i tæt dialog og samarbejde med elever og forældre bliver du en del af et fællesskab, hvor værdierne passion, nærvær og fællesskab er tydelige. Skolen hviler på et solidt grundlag, og derfor er der ikke langt fra idé til handling i hverdagen.

Skolen tilbyder et dynamisk og ambitiøst miljø, hvor vi dagligt jonglerer mellem planlagte og uforudsete opgaver. Som en del af skolens ledelse skal du have lyst til at varetage og udvikle pædagogisk praksis, administrative opgaver, undervisning og at træde til i hverdagen, når der er behov for praktisk hjælp eller sparring. Det er en forudsætning, at du holder lige meget af lærergerningen og ledergerningen.

Vi forventer, at du kan bidrage med stor pædagogisk viden, visioner og mod til at omsætte fælles viden til nye idéer i en rød tråd gennem skolen.

Viceskolelederen er stedfortræder for skolelederen. Da opgaverne kan variere meget, forventer vi, at du er fleksibel ift. mødetider og arbejdsdagens længe. Antallet af undervisningsmoduler aftales ift. varetagelse af øvrige opgaver.

Opgaverne kan variere og fordeles løbende i lederteamet. Du kan forvente, at følgende opgaver vil eller kan indgå: strategisk og pædagogisk implementering og udvikling, koordinering og varetagelse af specialundervisning, undervisning, planlægning af vikardækning, optagelse af nye elever, planlægning og gennemførelse af arrangementer, udfærdige oplæg om pædagogik og samarbejde mm. Skolen kan bistå med oplæring i administrative opgaver.

På skolens hjemmeside og Facebook kan du læse mere om vores vision, pædagogik og værdier og få et indblik i, hvordan vi omsætter det i hverdagen.

Vi glæder os til at høre fra dig, hvis du er et pædagogisk fyrtårn og dette lyder som dit drømmejob.

Praktiske forhold

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation

Tiltrædelse efter aftale dog senest 1. oktober 2020

Ansøgningsfrist 22. maj 2020

Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11, hvis du ønsker flere oplysninger.