Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Jobopslag

Ledige stillinger på Hillerød Lilleskole

 
Vi har for nuværende to ledige stillinger: Pædagog til SFO og undervisning samt Lærer til indskolingsteamet

Pædagog til SFO og undervisning

Hillerød Lilleskole søger en pædagog, som i samarbejde med gode kollegaer bidrager til en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen
Hillerød Lilleskoles 220 børn, deres engagerede forældre og vores 35 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for dannelse og uddannelse af livsduelige børn og unge.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og
musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet
og kommunikation er naturlige elementer for at opnå den faglighed og det fællesskab, vi vægter højt.

Skolen tilbyder et samlet grundskoleforløb fra bh.kl.-9.klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur ruster børnene til det liv, der ligger foran dem.
De fysiske rammer og det sociale miljø giver børn og unge mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, hvor vi fastholder og videreudvikler et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo. Vi opfordrer til at du læser mere om skolen og SFOen på skolens hjemmeside.

Om dig
Du kommer til at indgå i kernetimer med SFOens børn samt i undervisningen. Vi forestiller os, at du kan bidrage med følgende faglige kompetencer:
· du har en relevant pædagogisk erfaring eller uddannelse
· du kan varetage SFO-timer og undervisning, selvstændigt og i samspil med kolleger
· du kan indgå i en spændende og alsidig hverdag med mange bolde i luften
· du har lyst til at indgå i et engageret team af lærere og pædagoger, som har et tæt samarbejde omkring børnene
· du har et stabilt fremmøde
· du kan bidrage med idéer til og engagement både indendørs og i udeliv og -leg

Praktiske forhold
Beskæftigelsesgraden er 100 %
Du skal kunne deltage i lejrskoler og aftenarrangementer
Ansættelse sker efter gældende overenskomster med BUPL og FSL
Stillingerne ønskes besat snarest muligt, hvorfor samtaler afholdes løbende
Ansættelsesudvalget består af Christian Hemmingsen, Jens Søbæk og Sanne Wiedemann
Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om skolen på www.hillerod-lilleskole.dk og på Facebook.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11, hvis du har yderligere spørgsmål.

Lærer til indskolingsteamet

Hillerød Lilleskole søger en lærer, som i samarbejde med gode kollegaer bidrager til en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen
Hillerød Lilleskoles 220 børn, deres engagerede forældre og vores 35 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for dannelse og uddannelse af livsduelige børn og unge.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og
musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet
og kommunikation er naturlige elementer for at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Skolen tilbyder et samlet grundskoleforløb fra bh.kl-9.klasse samt SFO i attraktive rammer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur vil ruste børnene til det liv, der ligger foran dem.
De fysiske rammer og det sociale miljø giver børn og unge mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, hvor vi fastholder og videreudvikler et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om dig
Du kommer til at indgå i vores indskolingsteam (bh.kl-3.klasse)
Du er uddannet lærer eller har undervisningserfaring med indskolingsfag og kan bidrage med flere af følgende kompetencer:

· klasselærererfaring
· kan bringe fagene i spil i tværfaglig undervisning og projektarbejde af høj kvalitet
· møder børn med nysgerrighed og i øjenhøjde
· bidrager til den høje trivsel blandt børn og kolleger, på en arbejdsplads med nære relationer og gode forhold
· indgår aktivt i et tæt samarbejde, højt engagement og iderigdom på tværs af skolen
· kan bidrage til, tage ansvar og være tovholder på projekter, temauger, værksteds-/ kreative fag

Praktiske forhold
Beskæftigelsesgraden er 100 %
Du skal kunne deltage på lejrskoler og i aftenarrangementer
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation
Stillingerne ønskes besat snarest muligt, hvorfor samtaler afholdes løbende
Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?
Vi opfordrer til, at du læser mere om skolen på hjemmesiden www.hillerod-lilleskole.dk.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11, hvis du har spørgsmål.