Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Jobopslag

Ledige stillinger på Hillerød Lilleskole

 
Vi har en ledig stilling:

Hillerød Lilleskole søger en matematik-, dansk- og idrætslærer

Hillerød Lilleskole søger en lærer, som i samarbejde med gode kollegaer bidrager til en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen
Hillerød Lilleskoles 220 børn, deres engagerede forældre og vores 30 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for læring og børnenes
udvikling.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og
musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet
og kommunikation er naturlige elementer for at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Skolen tilbyder et samlet grundskoleforløb fra. 0.-9.klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur vil ruste børnene til det liv, der ligger foran dem.
De fysiske rammer og det sociale miljø giver børn og unge mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, hvor vi fastholder og videreudvikler et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om dig
Du kommer til at indgå i vores overbygningsteam (7.-9. klasse.)
Vi forestiller os, at du kan bidrage med flere af følgende kompetencer:

· linjefag i matematik, dansk og idræt eller solid undervisningserfaring med disse fag
· kan varetage undervisning i samfundsfag og projektfag.
· kan bringe fagene i spil i tværfaglig undervisning og projektarbejde af høj kvalitet
· bidrager til den høje trivsel blandt børn og kolleger, på en arbejdsplads med nære relationer og gode forhold.
· indgår aktivt i et tæt samarbejde, højt engagement og iderigdom på tværs af skolen
· Kan tage ansvar og være tovholder på projekter, temauger, værkstedsfag.

Praktiske forhold
Beskæftigelsesgraden er 100 %
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation
Ansøgningsfrist d. 7. august 2020. samtaler forventes afholdt d. 13. august, med tiltrædelse pr. 1. oktober.
Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11
Du kan også læse mere om skolen på www.hillerod-lilleskole.dk og på Facebook.