Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Jobopslag

Ledige stillinger på Hillerød Lilleskole

 
Vi har for nuværende en ledig stilling:

Lærer

Hillerød Lilleskole søger en lærer, som i samarbejde med gode kollegaer bidrager til en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen
Hillerød Lilleskoles 222 børn, deres engagerede forældre og vores 35 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for dannelse og uddannelse af livsduelige børn og unge.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og
musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet
og kommunikation er naturlige elementer for at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Skolen tilbyder et samlet grundskoleforløb fra. 0.-9.klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur vil ruste børnene til det liv, der ligger foran dem.
De fysiske rammer og det sociale miljø giver børn og unge mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, hvor vi fastholder og videreudvikler et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om dig
Du kommer til at indgå i vores overbygningsteam (7.-9. klasse.)
Vi forestiller os, at du kan bidrage med flere af følgende kompetencer:

· linjefag eller solid undervisningserfaring med tysk er en forudsætning
foruden
· linjefag eller undervisningserfaring med et eller flere af følgende fag: engelsk, samfundsfag, madkundskab, læsevejledning
· bidrager til, tager ansvar og kan være tovholder på projekter, temauger, kreative fag og lejrskoler
· bringer fagene i spil i tværfaglig undervisning og projektarbejde af høj kvalitet
· indgår aktivt i det tætte samarbejde, høje engagement og iderigdom på tværs af skolen

Praktiske forhold
Beskæftigelsesgraden er 100 %
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgningsfrist d. 31. august 2022.
Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om skolen på www.hillerod-lilleskole.dk og på Facebook.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11, hvis du har spørgsmål.