Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Hillerød Lilleskole

Brian Kristensen, bestyrelsesformand

Sille Larsen, næstformand

Jan Kreiberg, kasserer

Theis Mønsted, bestyrelsesmedlem

Anne Vedersø, bestyrelsesmedlem

Louise Tranekjær, bestyrelsesmedlem

Tasja Fouchard, bestyrelsesmedlem

Tor Bugge, suppleant

Jens Søbæk, medarbejderrepræsentant