Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Årsberetninger

Ledelsens årsberetning 2021/2022Formandens beretning 2021/22

Ledelsens skriftlige årsberetning 2021/2022

Forankring fryder

På sidste års GF talte vi om modellen ”den gyldne cirkel”: grundlaget for hvorfor, hvordan og med hvilke virkemidler, vi laver skole. Vi har stort set ikke set hinanden siden, og de seneste år har i den grad udfordret vores måde at lave skole på. Der er også kommet nye forældre til, og eftersom skolen her heldigvis fortsat og igen er for børn, kan I godt tåle en gentagelse af den form/model, med fortællingen om, hvor vi står lige nu – et indblik i hvordan vores skoleverden og hverdag ser ud.

Hvorfor laver vi skole? Når vi siger, at ”Vi laver skole for børn!” kan det synes oplagt. For hvad er alternativet? Det er noget af det, som vi har berørt på mange tidligere generalforsamlinger og debatter, når ”al forskning viser” eller politiske strømninger drejer danske skoler i retning af at ”uddanne til fremtiden”, en hård vægtning af konkrete (kompetence)mål, en politisk ideologi eller andre faglige, pædagogiske, religiøse holdninger til paratviden, høje karaktersnit, religiøs dannelse eller ej etc.

Vi anerkender, at der er mange måder at lave god skole på! Også i kombination af de nævnte formål, det gør vi jo her (at den frihed er under pres med den nuværende regering er en anden sag – friheden arbejder vi benhårdt på sammen med vores skoleforening (og de øvrige friskoleforeninger) at bevare, så man ikke yderligere indsnævrer den ramme, som børn og unge skal passe ind i for at ”klare sig”. Staten har en trang til at definere præcis hvordan skole skal laves, så produktet bliver godt, og der er desværre ringe plads til børn og mangfoldighed i den ligning. Det bør I læse mere om i foreningens årsskrift, og vide, at vi markerer os ”lilleskoleagtigt”, hvor og når vi kan – I er velkomne til at stemme i)

Det der får os, skolens ansatte, op om morgenen, er primært, at vi skal i skole med og for børn (den gyldne cirkels why). Det er en del af vores over 50-årige grundlag og værdier, nemlig nærvær og varme, men i høj grad også en del af vores værdi passion, og jeg vil gerne dele et konkret indblik i hvordan værdierne udspiller sig i hverdagens praksis:

Vi holder lærermøde, og fordi der også er en høj grad af skæv humor i hverdagen, sidder vi i rundkreds på gulvet med rasleæg og klaves, som skør velkomst til to nye kolleger. Det er i øvrigt midt januar, og pandemien raser mod nye højder. Et af punkterne er teater, Martin og jeg kommer direkte fra et zoommøde om restriktioner, og det er næsten tragikomisk at forestille sig noget som helst på tværs af skolen, det være sig børn, faglighed eller sågar gæster! Så, af respekt for, at vi på det tidspunkt sjældent vidste om og hvordan, vi kunne arbejde med børnene bare ugen frem, for ikke at tale om hvem af børn og voksne, der overhovedet kunne møde i skole, måtte teaterprojektet som helhed igen lægges på hylden – tænkt jeg. Lige dér.

Men, viljen og lysten til at ville noget med børn, fleksibiliteten, tilliden, idérigdommen og fællesskabet på skolen ville heldigvis noget andet. Hedi og Agnethe bød ind med muligheden for en helt ny plan A OG B OG C… D… og det var der opbakning til, også selv om der var en massiv grad af usikkerhed og uvished og mulighed for at fejle i den beslutning. Risikoen for at skulle aflyse alt i sidste sekund, igen.

Den grad af passion og alle de andre værdier i ét udmønter sig i den teaterforestilling, som vi kunne vise jer før påske, MEN der er jo meget mere og andet i teater end at være på scenen, og det er i høj grad den forudgående dialog og arbejdsindsats og det blik på børn, som jeg også vil dele med jer: børnene kendte ikke os og hinanden på tværs, de har været i små grupper med afstand i et par år, kun få klasser har været med i teaterprojektet før, så mesterlæregraden er lav foruden en masse andre opmærksomhedspunkter, som knytter sig til børnene. Vi har altid et højt ambitionsniveau, når vi producerer noget i skolen, og her var der enighed om, at ambitionen var fællesskab blandt børn og voksne – teaterstykket var en bonus, hvis plan A lykkedes. Begge dele lykkedes, både fællesskab og forestilling, så vi har både skønne billeder af børn på scenen, men også skønne billeder og erfaringer fra en teaterproces, hvor vi igen ser de ældre elever med en arm om de yngre, ser børnenes blikke på hinanden i nye roller, ser dem bruge performance som udtryksmiddel og oplever glæden ved at kunne noget i flok.

Som sagt: herligt at værdierne lever, bonus at det lykkedes at stable et teaterstykke på benene, og så oven i købet af den kaliber. Det havde familien Kærsås også en kommentar til:

Kære alle på Hillerød lilleskole!
Det var dog en forrygende teaterforestilling, I udfoldede for os. Så indsigtsfuld, poetisk og børneægte, så forstandig, klog og sprudlende som kun børn – i godt samspil med vidende voksne kan udfolde. Tak for det!
Det var osse en stor oplevelse at besøge skolen – at snuse lidt rundt og fornemme en levende skole – som skoler skulle være, når de er allerbedst – mangfoldig, rummelig, menneskevarm men osse udfordrende, nysgerrig og oplevelsesrig. Tillykke med den kultur I sammen har skabt.
Tak for at have os på besøg.
Kærlig hilsen
Poul (og da jeg repræsenterer os begge to. Så osse fra Lotte – hun ville have været ligeså glad)

Jeg håber, at det indblik giver jer et indtryk af, hvordan og med hvilke virkemidler vi laver skole. Tak til jeres børn, for at have mod og lyst til det, tak til jer for tilliden og opbakningen og tak til alle mine kolleger for mod, passion og fællesskab!

I forældre har valgt skolen for mange ting, som skolens grundlag indeholder: faglig og social trivsel og udvikling med teater, lejrskole, dyr, demokratisk forståelse, tværfaglighed, udeliv, indflydelse på hverdagen og andre ting, som det samlede skoletilbud indeholder.
Som skole er vi også nysgerrige og opmærksomme på, hvad der sker omkring os, både på samfundets udvikling og masser af forskning, men også på roen ved vores grundlag. Ikke at forstå som et åg fra fortiden, men et anker i alt det gode; Én gang er ingen gang og I gentagelsen ligger forandringen og alt det dér.

Vi har fået testet fundamentets ro og vores øvrige værdigrundlag under pandemien. Vores ståsted lige nu er derfor meget rammende sagt med professor i pædagogik Lene Tanggårds opfordring: forankring fryder. Vi har meget, vi gerne vil og skal, for vi ved, at det virker – og vi er som altid nysgerrige, hvis der opstår fejl eller noget nye muligheder. Vi skal have en hverdag igen, i den skole, som vi og mange af jer kender, og som andre skal til at opleve. Dét glæder vi os over, så velkommen tilbage til hverdagen – alt vil igen blive som det plejer og evt ændringer er til publikums fordel ☺.

Overbygningens team og klasser har været længst berørt af nedlukningerne. Det har sat sine spor, for lige som de yngste klasser ikke kender skolens hverdag, som den var, så har de ældre klasser ikke oplevet overbygningen, som den er – eller bliver. Vi har også nye kolleger ombord, dejligt at have jer med i teamet og opleve jeres passion og engagement og nysgerrighed på skolens grundlag og hverdagens muligheder.

Jeg vil vende tilbage til Lene Tanggards ord om at forankring fryder, som for overbygningen må hedde: forankret forandring.
(alle de der forankringsforvandlingforundringsord – der er her risiko for at lave en Benedict Cumberbatch – Pinguins https://www.youtube.com/watch?v=-GnLDJAgrws ;))

Tilbage på sporet – forankret forandring: Det er en overbygning i udvikling og som udvikler eleverne på grundlag af det, som de har med fra sfo, indskoling og mellemrum. Vi bygger oven på det, som vi kender, opdager nye ting og lader noget gå. Det kan være både svært og spændende – og en passende forstyrrelse. Vi glæder os over, at vi igen i år kan gøre noget af det vi ”plejede”, når vi inviterer 6.klasse til introarrangementer i dette skoleår, og kan folde overbygningen ud – i fællesskab med nuværende 7. og 8. – med alt det, den kan og skal. Arbejdet er løbet i gang, meget er sat i værk, mere kommer – og selv om der er masser af ting i gang er der også en social og fællesskabs-opsamling fra pandemien, så der er også behov for arbejdsro for elever og lærere, og jeres tålmodighed. Ting tager tid – men hjælp gerne med spørgsmål, så ved vi hvad der rører sig hos jer!

De udfordringer, som pandemien har skabt på undervisningsdelen, har i høj grad også kunnet mærkes i SFOen. Den frie leg på tværs havde trange kår. Undervejs og lige nu opstår der heldigvis nye idéer og ønsker til aktiviteter som supplement til det vi kender, så der er tilbud som YogaMedBoKvartOverTo, ninja-træning, bålhygge, kreaværksted, spillehule og (i pipeline) ture til hallen. Mest af alt kan man mærke glæden blandt børn og voksne ved igen at have en SFOhverdag på tværs. For at holde fast i forankring og forandring arbejder vi med et fleksibelt årshjul med aktiviteter, hvor der er plads til ændringer – det er der god energi i.

Uanset hvor man kigger hen i SFO eller på trinnene, så er der et fællestræk ved lilleskolen, som vores skoleforening skriver i årsskriftet: der er noget vigtigt at komme efter i det kreative, i legen, musikken, teater, billedkunst og den samfundsorienterede og debatterende skolekultur. Vi ser det i hverdagen, og vi ser det, når vi bevæger os ud i samarbejder: børnene/eleverne kan og vil noget, med os, hinanden og andre. De kan mere og andet, end de ”skal”, de er og kan noget i sig selv, som Lotte Kærså sagde. Det har vi god grund til at glædes over i fællesskab – det er gode børn, I har.

Al den snak om værdier og pædagogik – men lærer de nu det, de skal, tænker I måske?

Som fagfolk kan vi med ro i sindet stå inde for hverdagen og målet for at lave skole med jeres børn. Vi ser dem udvikle sig, vi ser dem komme i mål, med det vi forventer og meget mere, undervejs og når vi synger dem ud i 9.klasse. Vi ser, hvad de kan, også når de går videre ud i verden og kommer retur her som vikarer – de kan det, de skal og mere til! (I og jeres børn møder dem også som vikarer – er de ikke en fornøjelse?)
Vi får også feedback og sparring fra UU-vejleder, sundhedsplejerske, tilsynsførende, gæstelærere og studerende, og det er en gave at få input udefra. Snart kan vi dele årets tilsynsrapport, og jeg kan løfte sløret for, at vi naturligvis lever fuldt op til kravene for at lave god og relevant skole, også med nærvær, inddragelse og passion.

Hvad siger børnene selv? Morgenmøderne er et godt udgangspunkt for børnenes stemmer i hverdagen. De fortæller, lytter og spørger. Det er også muligt at have fællesmøder igen, hurra for det! Vi spørger også årligt børnene hvordan de har det i skolen, sammen og hver for sig, og hvad de gerne vil have mere eller mindre eller andet af. Det er dejligt, at Undervisningsmiljøundersøgelsen (UMV) viser, at de i gennemsnit har det rigtig godt og er glade for at gå i skole, så er den formelle del af undersøgelsen i mål. Det er imidlertid de individuelle svar og på klasseniveau vi arbejder med: ”hvad virker og hvad gør ikke”, så vi får taget hånd om hinanden og fællesskabet.

Det er også der vi kan skubbe til dem, når de svarer, at de ikke har et stort behov for indflydelse på hverdagen (det er blandt spørgsmålene – har du og vil du have indflydelse) – hverdagen kan og skal de tage stilling til, for så bliver vi ved at være nysgerrige sammen, og det har vi brug for, når vi skal lave god skole for og med børn. (Jeg tror nu også, at den indflydelse, de har i dag, ikke altid er så synlig for dem eller bliver taget for givet – men fraværet ville være tydeligt ☺)

Den nyeste UMV om hvordan eleverne har det og hvad vil vi sætte lys og turbo på kommer på hjemmesiden snarest, det samme gør tilsynsrapporten. Giv lyd, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

Det var lidt om børnene, om vores opgave med dem, om vores fælles hverdag. Jeg vil gerne vende fokus til vores forpligtende samarbejde og fællesskab mellem hjem og skole, som naturligt nok er forandret under pandemien, og som vi skal have fyret op under igen (ellers er vi bare…hvad – en lille skole?).

I kan fysisk komme indenfor på skolen igen, vi kan holde samtaler, møder og arrangementer i fællesskab. I kan også igen involvere jer i den opgave, som I har valgt at være en del af: arbejdsweekends, forårskoncert, pædagogisk dag, morgenåbning, generalforsamling, klassearrangementer. igen: hvilken skole er vi, hvis vi ikke har de elementer? Jeg tror, at fraværet af det forpligtende fællesskab vil stå lysende klart, så det skal vi værne om.

Jeg vil også opfordre til at I kontakter os, hvis I har nye ideer eller initiativer (fællesspisning til arbejdsweek?), så vi igen kan lave skole sammen. ”Ask not what your school can do for you, but what you can do for your school ☺ Den opgave og opfordring har Kontaktforældre også taget på sig at bakke op om, så vi trækker på samme hammel – og den bæredygtige sygruppe: en stor tak for at sy de nye bæredygtige mørklægningsgardiner!

Jeg sagde det i beretningen sidste år, og jeg gentager det i år: ”måske skal forældrene være mindre til stede i skolen”. Det kan måske få pulsen lidt op, men jeg har skrevet og siger det i tillid til, at vi er sammen om at lave skole for børn, og at vi skal være sammen om det, der hvor det giver mening for børnene. Jeg og vi mener det oprigtig, når vi opfordrer til at lade børnene vokse gennem skoleforløbet ved:

Lad børnene gå i skole. Vi, både I forældre og os på skolen, har set børnene vokse af, selv at ”gå i skole”, og vi kan se at de fagligt og socialt fungerer bedre i klassens rum og fællesskab, når det er deres rum. Brug kys&kør, hvis I er i bil. Lad dem spørge læreren, hvis de fortæller om en oplevelse/information, som de eller I ikke forstår. I kan sagtens komme på banen, men giv dem mod til at undersøge spørgsmål/usikkerhed/bump på vejen først?

Opsøgende nysgerrighed – Spørg! I har indblik i hverdagen fra jeres børns erfaringer og fortællinger. Det efterlader jer med et indtryk, som kan være godt, dårligt, forstyrrende eller tankevækkende, og dét vil vi altid gerne i dialog om. Skriv at du vil ringes op. Så kan vi uddybe, perspektivere, rette op på evt. fejl og misforståelser. Vi kan være enige og uenige (-bare ikke på lange mailudvekslinger!). Vores gode dialog er godt for børnene, og god dialog udspringer af nysgerrighed på situationen.

Del inspiration, erfaringer og undren med os – og hav tillid til, at vi kender klassen og dags-/årsplanen bedst. Dét, der måske giver eller ikke giver mening for det enkelte barn, kan være godt for eller passe dårligt til klassen – eller klassefællesskabet er stærkt nok til, at vi kan dykke ned i situationen for et enkelt eller enkelte børn, og derved ændre dagsplanen. Vi lægger os altid i selen for at gøre det bedste for flest.

Kort sagt: Lær barnet at leve selv (Montessori)

Pointen er, at forældre skal være mindre i børnenes undervisning/skoledagen, om muligt gerne som hjælper i hjemmearbejde/lektier og mere i fællesskabet, for børnenes skyld. Det, der giver mening er, at vi har en tæt og god dialog, at vi spørger og lytter til hinanden, at I kommer, når vi kalder på hjælp/samarbejde og at forældre løfter de forældreopgaver, som vi har aftalt.

Når I gør det, og vi står for undervisningen, så kan vi sammen lave den skole for livsduelige børn, som vi har aftalt. Jeg er sikker på, at vi er enige om, at det har børn fortjent – nu skal det blomstre igen.

Sanne
Beretning 2022

Formandens beretning 2021/22

Bestyrelsens beretning v/formand Sille Larsen 2021-22

Kære generalforsamling, Kære lilleskole, kære jer alle sammen

Jeg er så glad og stolt over at få lov til at stå her og give mit «take» på dette års årsberetning som formand.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for 7 år siden. Lige der hvor beslutningen om overbygningen netop var taget. Så det er så dejligt at stå her og vide, at vi lykkedes, og at det var den rigtige beslutning, der blev taget. Skolen er blevet stærkere, og vi er på vej til at have skabt et godt ungdomsmiljø for skolens overbygningselever med røde tråd igennem skolen.

Skolens værdier
Glad og stolt over at være med til at arbejde for en skole, der er for børn, hvor børnelivet skal leves, alle kender alle og der er strøet med passende forstyrrelser. Der er værdier som kreativitet, ro, mod, passion, fællesskab, nærvær og varme. Vigtige værdier der er blevet til og hver dag er i fokus og arbejdes med mellem børn og voksne. Disse værdier afspejles over hele skolen og selvfølgelig også her til generalforsamlingen.

Lige netop passion ses meget tydeligt ved årets teaterbegivenhed. Alle står på hovedet for at få enderne til at mødes, musikken spiller, ungerne synger og alle de fine skuespillere på kryds og tværs af alle klassetrin mødes i et imponerende totalteater der forenes i en højere enhed! Og det er ikke kun passion. Det er også mod. Mod til at turde tage et skridt ud på scenen for første gang. Danse og synge for en fuld sal. Det er også meget modigt af lærerne at kaste alt op i luften i et nærmest uoverskueligt rod, for 3 uger efter at stå med en færdig og fuldendt teaterforestilling.

Bestyrelsesarbejdet
En anden vigtig værdi på skolen er ro. Det giver nemlig ro når vores statsautoriserede revisor fra BDO kommer og gennemgår årsregnskabet med os, ved årets sidste bestyrelsesmøde. Årsregnskabet 2021 viser ”grønt”; for ingen væsentlige bemærkninger. At skolen har gode kontroller og procedure omkring regnskab og økonomi. Og at skolens genneralle finansielle position er god. Vi skylder Susanne en stor tak for at holde tungen lige i munden når der skal tastes på den store lommeregner og med sikkert overblik føre skolen igennem den daglige økonomi.

Ja, det går rigtig godt for skolen i disse år. Vi har ventelister på alle klassetrin og den kommende børnehaveklasse sprængte rammen med 70 børn på ventelisten ved juletid. Økonomien er solid, vi har et fantastisk hold af kompetente og passionerede lærere og pædagoger over hele skolen og en dygtig og vellidt pedel og hans hjælper der knokler for at fixe ting og sager. Så det er superfint at være godt tilfreds. Men det betyder ikke at vi i bestyrelsen lader stå til og venter på at krisen kommer; at vi ikke er oppe på tæerne og gør os umage.

Sidste år udarbejdede vi i bestyrelsen en finansiel strategi. En strategi der er en guideline for at sikre økonomien og skolens samlede finansielle risici i forhold til banklån, investeringer og likviditet. Og nu jeg er ved de lidt tungere begreber, kan jeg også nævne at skolen har fuldstændig styr på GDPR, på dansk: persondataloven. Kontoret har været på kursus og lavet en procedure og handlingsplan som både dem på kontoret, men også lærerne støtter sig til, så de til enhver tid er klar hvis datatilsynet kommer forbi. Denne GDPR-handlingsplan godkender vi i bestyrelsen og orienteres om hvert år!

Der bliver talt meget i samfundet om kønsidentitet. Og i den forbindelse havde vi diversitet og mangfoldighed på dagsordenen. I efteråret holdt vi personale/bestyrelsesaften hvor vi havde en foredragsholder, Lene Bull fra Roskilde universitetscenter. Med fokus på forskellighed, accept og respekt. Lærerne har vendt perspektiverne og holdninger og taget ny viden med, der hvor det har betydning for skolens hverdag.

Fondsansøgning
Skolen er banebrydende og frontløber i skolesammenhænge mht. ansøgninger af diverse fondsmidler. For at få et indblik i arbejds- og ansøgningsprocessen udarbejdede Martin og Sanne et arbejdspapir de kalder: Katalytisk filantropi og partnerskaber. Som giver en beskrivelse af baggrund, strategi og handleplan for fundraising og partnerskaber. At fondsansøge er tidskrævende men vi må sige det også bærer frugt. ”Villumhuset” fra Villum Fonden har rejst sig på sine pæleben og står snart helt klar og kan åbne dørene til madteater med græstag. Satellitterne som er blevet bygget til kreativitet, leg og undervisning er blevet til af midler fra Fogs fond. Og ansøgninger om udvekslingslejerskoler i Europa er sendt afsted til Erasmus+.

Byggeprojekter
Parkeringspladsen, etablering af ude rummet foran skolen og renovering af baderum. Byggeprocesser der kræver tid, de rette temperaturer og årstid. Inden længe kan børnene gå i bad igen efter idræt, håndværkerne har tætnet hullet i gulvet, så der ikke løber mere vand i kælderen og beplantningen foran skolen kan begynde at rodfæste sig og vokse. På prioriteringshjulet, som blev udarbejdet af Jesper Zethner og hans tegnestue i forbindelse med udvidelsen af overbygningen og dermed ”den hele skole”, ligger der nogle store fremtidige projekter og lurer. I det nye skoleår skal vi se nærmere på hvordan rammerne for lilleafdelingen skal renoveres, istandsættes, ændres eller ombygges. Og lærerværelset skal udvides, flyttes, nivelleres eller noget helt 4. En proces der nok vil tage tid og vi skal også have finansieringen på plads.

Covid
Jeg vil kort nævne covid, som heldigvis har sluppet sit faste tag i os men har sat sig nogle spor. Hjemmeskolen kom på skoleskemaet for to år siden. Både elever, lærere og forældre blev udfordret på fællesskabet, pædagogikken og ikke mindst det sociale niveau. For ikke at nævne de tekniske og praktiske udfordringer omkring undervisningen i idræt, madværk og fysik, bare for at nævne et par enkelte fag. Det har ikke været nemt. Alligevel lykkedes det for skolens ledelse, lærere og andet personale at få gennemført hverdagen, og der opstod en ny form for digitalt fællesskab i undervisningen, med afstand til venner og veninder. Alle børn og unge på Hillerød lilleskole gjorde en flot indsats, for at være med i skolen og dens undervisning.

En stor tak til alle lærerne, der stod på hovedet for en god, tålmodig og kreativ undervisning i nyt format. Hvor I gjorde alt, hvad I kunne, for at være der for børnene, med hjælp og støtte.

Fællesskabet
I de to sidste år har fællesskabet virkelig haft det svært. For os alle sammen. En af skolens kærneværdier er netop fællesskabet, som vi alle er en del af, og som vi på hver vores måde skal arbejde for, og lægge kræfter i. Derfor en stor tak til hele forældrekredsen, for jeres store engagement i mange af de opgaver der er; det være sig at morgenåbne skolen, bage kage til høstfesten, lave arrangement i den enkelte klasse, lægge kræfter i en arbejdsweekend, en pædagogisk dag, som kontaktforælder, tovholder på arbejdsweekenden, en del af bestyrelsen, bollebagning til fastelavnsfesten eller sy mørklægningsgardiner til teaterforestillingen. Det er så godt og vigtigt med alt det i byder ind med, fordi det giver råderum både socialt, økonomisk og fællesskabsmæssigt. Jeres engagement er faktisk helt afgørende.

Skolen og fællesskabet kan ikke uden jer.

Til slut
Her til sidst vil jeg på egne og bestyrelsens vegne endnu engang sige en stor tak til lærere og personale – både på kontoret, i skoletiden og i SFO’en, ikke mindst de nye lærere. Tak til jer alle for jeres kæmpe indsats, jeres passion, nærvær og varme, tak fordi I arbejder så begejstret og engageret med eleverne.

Stor tak til Dennis og Peter for at holde skolens fysiske rammer i god stand i det daglige og arbejde med stort og småt. Så skønt at se hvordan i trækker en hale af unger efter jer når i f.eks. køre med den lille ladvogn.

Også en kæmpe tak til Martin, vores viceskoleleder, som med stort engagement og energi kaster dig ind i den store opgave det er, at have medansvar for den daglige drift, planlægning af skolen og styring af byggeprojekter.

Også en stor tak til dig Sanne, du gør et kæmpestort og professionelt arbejde som skoleleder. Tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Når vi mødes, er der altid højt til loftet, der er plads til kritisk feedback og nye vinkler. Tak for din positive tilgang. Humøret er altid godt og højt, det er en fornøjelse. Tak for din store arbejdsomhed og ildhu for at finde løsninger og opnå resultater og for at du har skabt og udfyldt rammerne for en fantastisk Lilleskole. Alle medarbejdere på Hillerød lilleskole er med til at gøre hverdagen nærværende og give værdierne liv.
kreativitet, ro, mod, passion, fællesskab, nærvær og varme.

Tusind tak til jer alle sammen for et spændende år og for det I kan og det I gør.

Bestyrelsesformand, Sille Larsen