Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Priser

Skolepengetakster

Skolepengetakst 1. april 2020-31. marts 2021:

 For 0. – 3.klasse kr. 1.815 pr. måned (12 måneder)
 For 4. – 9.klasse  kr. 2.095 pr. måned (11 måneder)
 Reguleringer sker årligt pr. 1. april.

Søskendemoderation:

 For 0. – 3.klasse 2. barn kr. 300 pr. måned / 3. barn kr. 1.170 pr. måned
 For 4. – 9.klasse  2. barn kr. 460 pr. måned / 3. barn kr. 1.860 pr. måned
 Regulering sker årligt pr. 1. april

SFO-takst
SFO-taksten er kr. 550 pr. måned (12 måneder).
Diæter: opkræves i forbindelse med lejrskoler og udgør kr. 75 pr. dag.

Indskud
Ved indmeldelse indbetales depositum kr. 3.000, som tilbagebetales ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt med løbende måned + tre måneders varsel. I tilfælde af at barnet udmeldes uden rettidig udmeldelse, betales der et gebyr svarende til tre måneders skolepenge samt evt. SFO.

Fripladstilskud
Det er muligt at søge fripladstilskud fra skolen. Du kan læse mere om fripladstilskud på fordelingssekretariatets hjemmeside fskr.dk

Der ydes ikke søskenderabat eller friplads for Sommerbørn (perioden maj – juni for kommende børnehaveklassebørn).

Har du spørgsmål vedr. priser og betaling, er du velkommen til at kontakte os kontoret