Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Priser

Skolepengetakster

Skolepengetakst 1. august 2024:

 For 0. – 3.klasse kr. 2.145 pr. måned (11 måneder)
 For 4. – 9.klasse  kr. 2.265 pr. måned (11 måneder)
 Reguleringer sker årligt pr. 1. august.

Søskendemoderation:

 For 0. – 3.klasse 2. barn kr. 325 pr. måned / 3. barn kr. 1.275 pr. betalingsmåned
 For 4. – 9.klasse  2. barn kr. 460 pr. måned / 3. barn kr. 1.680 pr. betalingsmåned
 Regulering sker årligt pr. 1. august

SFO-takst
SFO-taksten er kr. 640 pr. måned (11 måneder). SFO kan ikke fravælges.

Lejrskoler

Diæter: opkræves i forbindelse med lejrskoler og udgør kr. 100 pr. dag.

Indskud
Ved indmeldelse indbetales depositum kr. 3.000, som tilbagebetales ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret med løbende måned + tre måneders varsel. I tilfælde af at barnet udmeldes uden rettidig udmeldelse, betales der et gebyr svarende til tre måneders skolepenge samt evt. SFO.

Fripladstilskud
Det er muligt at søge fripladstilskud fra skolen. Du kan læse mere om fripladstilskud på fordelingssekretariatets hjemmeside fskr.dk

Der ydes ikke søskenderabat eller friplads for Sommerbørn (kr. 2785 pr/md i perioden maj – juni for kommende børnehaveklassebørn).

Har du spørgsmål vedr. priser og betaling, er du velkommen til at kontakte os kontoret